भावनांचा चिखल

कधी बुजेल माझ्या,
मनाची उखळ,
झाला आहे माझ्या,
भावनांचा चिखल,

वाटलं होत,
तूझं प्रेम,
असेल निखळ,
पण, तुझ्या प्रेमात,
डोळ्यातल्या अश्रूंनी,
मातीसारखा झाला,
माझ्या भावनांचा चिखल,

विश्वास दिला होतास,
प्रेम जीवनभर टिकेल,
झाडाच्या सावली सारखी,
बरोबर उभी राहली होतीस,
वाटलं नव्हतं,
झाडाची फांदी एक दिवस तुटेल,
मनातल्या चिखलात रुतेल,
कधी बुजेल माझ्या,
मनाची उखळ,
झाला आहे माझ्या,
भावनांचा चिखल.

Advertisements

प्रेम पत्र

जरुर वाचा प्रेम व्यक्त करण्यासाठी ज्यानी ज्यानी ” चिट्ठी किंवा प्रत्र लिहल आहे.

प्रेम पत्र

प्रेम व्यक्त करायच असेल,
तर तो किवा ती,
पत्र लिहायचे, त्याला ” चिट्ठी ही बोलतात,
यातूनच प्रेम व्यक्त करायचे.

तेव्हा fecebook ही नव्हत,
तेव्हा mobile phone ही नव्हता,
तेव्हा प्रेम व्यक्त करायला,
what’s app ही नव्हत,
तेव्हा प्रेम व्यक्त करण्यासाठी,
प्रत्र हे माध्यम होत,
कागद, पेन आणि एक पोस्टमन,
पोस्टमन तो पण एखादा जिवलग मित्र,
घरातल्याना चुकवून प्रेमाची चिट्ठी लिहायची ती मज्जा काही वेगळीच होती,
जर कुणी पाहिलच तर,
सांगायच काही नाही अभ्यास करतो आहे.

चिट्ठी ची सुरुवात काही अशी असायची.

प्रिय अनिता,

चिट्ठी पुर्ण वाचण्याआधीच फाडू नको,
कुणाला तरी तू आवडतेस,
चिट्ठी वाचून रडू पण नको.

तू मला खुप आवडतेस,
तुला पाहिल आणि मी,
माझाच हरवून गेलो आहे,
डोळ्यासमोर तूच दिसतेस,
तुला पाहिल्यापासून,
निद्रा येतच नाही,
मन कशातच रमत नाही,
तुझ्याशी प्रत्येक्ष बोलायच होत,
पण, भिती वाटते,
तू नजरेसमोर असलीस,
तर काय बोलाव सुचत नाही,
आणि काय कराव कळत नाही,
तुला मी नेहमी पाहतो,
त्याच वाटेने ज्या वाटेवरून,
तू नेहमी जातेस,
तेव्हा तुजाशी बोलावस वाटत,
पण तू दुर उभी रहतेस,
माझी नजर तुलाच पाहात असते,
पण तू मात्र,
माझ्याकडे कधीच बघत नसते,
चुकून नजर पडली,
तर हलकस स्मित करतेस,
तेव्हा मात्र तू,
मनात घर करून जातेस,
जेव्हा तू मला,
पहिल्यांदा दिसलीस,
तेव्हा तू,
पाउसात भिजत होतीस,
पांढर्या शुभ्र वेशात,
चिंब- चिंब तू दिसत होतीस,
विखूरलेल्या केसात,
गाळात तू हसत होतीस,
तेव्हा मनात आल होत,
जवळ जाउन विचाराव,
तूच नाव काय,
मग, विचार केला,
प्रेम पत्र लिहायच,
जे मनात आहे ते व्यक्त करायच,
मला माहित आहे,
तू मला पाहिल आहेस,
पण, ओळखतेस कि नाही,
चिट्ठी वाचाल्यावर तुला कळेल,
मी कोण आहे,
तू ह्या पत्राचे उत्तर देशील ना ?
मी वाट बघेन,
तुझ्या उत्तराची,
तुझ उत्तर काही असू दे,
ते हसत हसत स्वीकारेन,
पण,माझ प्रेम तुला,
एकदा तरी कळू दे,
तू विचार कर,
मगच उत्तर दे,
प्रेम एकदाच होत,
मला तूला भेटायच आहे,
पण ते तू ठरव,
पण भेटायच कि नाही,
शेवटी निर्णय तुझा आहे,
प्रेम स्वीकाराच कि नाही.
पत्र पुर्ण करतो याच आशेने कि तू तुझ मन माझ्याशी व्यक्त करशील.

तुझ्याच एक वेडा प्रियकर समीर.

समीर डांगे.
९७६८६३५८५१

एकटेपणा 

मनातली एखादी गोष्ट आपण कुणालाही सांगू नाही शकत आणि ती गोष्ट मनातच राहते ती गोष्ट म्हणजे एकटेपणा जवळच असणार माणूस जेव्हा आपल्याला समजू नाही शकत आणि विचारू नाही शकत त्यामूळे धीर सुटून जातो आणि मनात वादळ येते आणि काय करावे कळत  नाही कुणाला सांगावे कळत नाही तेव्हा जी पारिस्थिती निर्माण होते तो म्हणजे एकटेपणा.