आठवणी परत कर ……..

जेव्हा आपलच माणूस आपल्याला सोडून जात तेव्हा तिच्या मनावर होणाऱ्या वेदना ती कोणत्या शब्दांत व्यक्त करत असेल हे मी लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सोबत होती,
पण काही कांळातराणे ती हि दूर होत गेली,
नदीच्या झऱ्यांचा,
नाद हि बंद झाला?
मनात दु:ख असे साठवून ठेवलयं,
जसं कोणी गळ्यातलं सोन संभाळतो,
रुसले,
नाराज झाले,
हातातली अंगठी काढली परत केली,
हातातल्या बांगड्या काढल्या परत केल्या,
पण, तुझ्याजवळ माझ जे मन आहे त्याच काय करायचं,
माझ्या काही आठवणी,
तुझ्या जवळ आहेत,
पाऊसातले ते दिवस,
आठवणीत आहेत,
जे मी तुझ्या सोबत घालविले होते,
त्या माझ्या आठवणी तू मला परत कर,
वादळात जशी झाडाची पाने पडण्याचा आवाज येतो,
तसेच तू दिलेले कानातले,
मी एकदा घातले आणि परत केले होते,
तो क्षण अजून आठवतो आहे,
ते विसरून जाईन मी,
पण त्या तुझ्या आठवणी मी कशी विसरू,
त्या तू मला परत कर
पाऊसाच्या त्या दिवसात,
एकाच छत्रीत दोघेजण असायचो,
अर्धे-अर्धे दोघेही भिजायचो,
अर्धे सुखलेले मन,
अर्धे भिजलेले मन
सुखलेले मन तर मी माझ्या बरोबर आणले,
पण, जे भिजलेले मन होते ते तुझ्या जवळच आहे
त्याचे काय करू मी?
ते तू मला परत कर,
जेवढे दिवस मी तुझ्या सहवासात होते,
त्या चंद्राच्या रात्री तू परत कर
ओल्या मेहंदीचा सुहास,
तू दिलेले वचन परत कर
ते तू मला परत कर
मी घ्या सर्व गोष्ठी माझ्या मनात बंद करेन
मगच मी माझे डोळे बंद करेन
समीर डांगे

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s