“चेहरा”

चेहरा किती ही सुंदर असला तरी,
मन सुंदर असतेच असे नाही.
पण,मन सुंदर असेल तर,
चेहरा सुंदर असतोच असेही नाही,
रुपात काय असतं,
“सुंदरता,”
पण, मनात जी,
सुंदरता असते,
ती रुपात नसते,
डोळयानी ती,
सुंदरता दिसत नाही,
जशी फुलाची “कोमळता”
रूपाची,
“सुंदरता” ही नशवर असते,
पण, मनाची
“सुंदरता” अमर असते,
सुंदरता काय असते,
ती नश्वर असते….

समीर डांगे

Advertisements

2 thoughts on ““चेहरा”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s