ती कशी असेल?

ती कशी असेल?
भेटल्यावर ती,

दूर उभे न रहता,

जवळ येवून,

बोलेल का?

नजरेला नजर मिळताच,

गाळात ती,

हसेल का?

हाताने स्वताचे,

केस सावरणारी असेल,

कि वार्यावार उडणारी

ओडनी आवरणारी असेल,

बोलता- बोलता,

शब्दात आपलस करणारी असेल,

कि, शब्दा- शब्दात,

मनाला अधार देणारी असेल,

मनातल दु:ख,

समजून घेणारी असेल,

कि डोळ्यात,

साठलेल्या आसवांना,

ओळखाणारी असेल,

त्याच आसवांना,

हाताच्या बोटाने,

हळुच बाजुला करणारी असेल.

कि त्याच आसवांना,

हाताच्या ओजरीत घेउन,

ती असाव पिणारी असेल,

राग आला तर,

sorry बोलणारी असेल,

कि sorry न बोलता,

जवळ येवून मिट्टी मारणारी असेल,

समजून घेणारी असेल,

कि, राग का आला,

हे समजवून सांगणारी असेल,
रागात रुसून बसणारी असेल,

कि, रुसवा सोडून,

शब्दात बोलणारी असेल,

शब्दात मन जिकंणारी असेल,

कि, ओठातल्या शब्दात,

मनात घर करणारी असेल,

घराला सावरणारी असेल,

कि, घराला सावरता- सावरता,

सर्वाना आवडणारी असेल,

ती कशी असेल,

हात हातात घेवून सांगणारी पाहिजे,

मांझ तुझ्यावर खुप प्रेम आहे,

जस उगवणार्या,

फुलाला फुलवायला मातीला,

पाण्याला आणि सुर्याला उगवायला लागत,

तस माझ्याविना,

तुझं जीवन अपूर्ण आहे,

अस सांगणारी असेल का?

ती कशी असेल,

झाडाच्या फांदीला बाधलेला झोका असेल,

कि , झोक्याचा दोर असेल,

झाडाच्या पानाची सावली असेल,

कि, ति स्व: ता झाडाची टावाली असेल,

ती कशी ही असो,

ती माझ्या डोक्याची उशी असेल,

आणि मनाची कुशी असेल.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s