चारोळी

रुप हासरे,

फुलली मनात पाखरे,

नयन बोलके सांगती,

बंद ओठांतले शब्द सांग रे.

           समीर डांगे

Advertisements

ती कशी असेल?

ती कशी असेल?
भेटल्यावर ती,

दूर उभे न रहता,

जवळ येवून,

बोलेल का?

नजरेला नजर मिळताच,

गाळात ती,

हसेल का?

हाताने स्वताचे,

केस सावरणारी असेल,

कि वार्यावार उडणारी

ओडनी आवरणारी असेल,

बोलता- बोलता,

शब्दात आपलस करणारी असेल,

कि, शब्दा- शब्दात,

मनाला अधार देणारी असेल,

मनातल दु:ख,

समजून घेणारी असेल,

कि डोळ्यात,

साठलेल्या आसवांना,

ओळखाणारी असेल,

त्याच आसवांना,

हाताच्या बोटाने,

हळुच बाजुला करणारी असेल.

कि त्याच आसवांना,

हाताच्या ओजरीत घेउन,

ती असाव पिणारी असेल,

राग आला तर,

sorry बोलणारी असेल,

कि sorry न बोलता,

जवळ येवून मिट्टी मारणारी असेल,

समजून घेणारी असेल,

कि, राग का आला,

हे समजवून सांगणारी असेल,
रागात रुसून बसणारी असेल,

कि, रुसवा सोडून,

शब्दात बोलणारी असेल,

शब्दात मन जिकंणारी असेल,

कि, ओठातल्या शब्दात,

मनात घर करणारी असेल,

घराला सावरणारी असेल,

कि, घराला सावरता- सावरता,

सर्वाना आवडणारी असेल,

ती कशी असेल,

हात हातात घेवून सांगणारी पाहिजे,

मांझ तुझ्यावर खुप प्रेम आहे,

जस उगवणार्या,

फुलाला फुलवायला मातीला,

पाण्याला आणि सुर्याला उगवायला लागत,

तस माझ्याविना,

तुझं जीवन अपूर्ण आहे,

अस सांगणारी असेल का?

ती कशी असेल,

झाडाच्या फांदीला बाधलेला झोका असेल,

कि , झोक्याचा दोर असेल,

झाडाच्या पानाची सावली असेल,

कि, ति स्व: ता झाडाची टावाली असेल,

ती कशी ही असो,

ती माझ्या डोक्याची उशी असेल,

आणि मनाची कुशी असेल.

 

आर्तता 

​तु दाखविलेली वाट,

अजूनही आठवते,

तेव्हा ती वाट,

किती सरळ,

पण आज ती वाट,

वाकडीतिकडी जाते,

तेव्हा त्या वाटेवर,

फक्त फुले फुलायची,

पण आज त्याच वाटेवर,

काटे फुलतात,

त्याच वाटेवर चालताना दोघे,

त्या फुलाशी खेळत,

किती हसायचो,

पण आज त्याच वाटेवर चालताना,

पायाला काटे रुततात,

     समीर डांगे

चारोळी

​अंधारात दिसला होता,

आशेचा एक किरण,

जागे झालो तेव्हा कळल,

ते एक स्वप्न होत,

ते नव्हत खर जीवन.

      समीर डांगे